The membership of University of Delhi AAPG Student Chapter has progressively grown since its inception. The number stands at 94 with a large number of new members of students still actively registering as we move into the New Year.


The following are the 94 members of our chapter along with their AAPG ID’s :

  

10110235 Mayank Agarwal

10109402 Yash Srivastava

10154903 Kirti gupta
10155288 Shreya Mehra
10161261 Siddharth vasu
10160664 Rahul garg
10154773 Saamragyi Nayak
10155113 Devika Regi Kalathil
10154957 Vikas Bharati
10155602 Vikas Yadav
10155293 Pragati kharya
10161319 Shikha Singh
10154768 Prasoon Shukla
10155600 Shailesh kumar azad
10161334 Shourya Singh
10155506 Utaraj Kshetrimayum
10161530 Aman Bhanaria
10161532 Lalit Kumar Gaur
10161645 Hrishikesh Chetia
10162858 Solomon
10128610 Aakash Gupta
10125560 Sonal Janagal
10128592 Parul Shukla
10128642 Akashdeep Barala

10128646 Saagar Bhatia

10128650 Nganaomi Kangrah
10125952 Amit Kumar
10128662 Arpit Kumar

10128620 Suryaa Bhatia
10128664 Tushar Pandey
10128625 Siddharth Gupta
10128715 Saurabh Kumar
10128719 Rashmi Saini
10128713 Sachin Sharma
10128712 Ripunjay Pandey
10128720 Anil Kumar Patel
10109420 Ekta Aggarwal
10109406 Ashish Mahaur
10110277 Vijay Rathaur
10112468 Upendra Patel
10110243 Anurag K Das
10110239 Nivedita Raina
10101199 Debojyoti Basuroy 
10101174 Koroushen Koijam
10101689 Apurva Alok
10137529 Siddhartha Kesharwani
10137528 Shashank Kumar
10137994 Mohd. Shaqib
10138770 Sanjay Shah
10138321 Divyanshu Kumar
10137572 Sharva Shaubhaya
10139007 Jeremy Lrenthlei
10137995 Ashutosh Gautam
10137882 Shreya Oberoi
10138871 Ashish Rathore
10138913 Ankit Rathore
10137714 Prayukta Mohanty
10139142 Abhishek Kumar Yadav
10137877 Prathibha Mishra
10138361 Richa Singh
10137718 Akash Kumar Pandey
10138910 Annu Rathore
10138222 Vivek Ranjan
10137849 Harshit Raj
10138998 Ankita Kumari
10139558 Achal Anand
10137111 Akhand Pratap Singh
10138483 Nandan Kr. Choudhary
10119384 Pranav Pandey
10119447 Akhilesh Yadav
10128711 Imran Khan
10128739 Shirish Verma
10139038 Shubhangi Vaishnavi Narayan
10128678 Swami Nath
10138481 Ajay Shukla
10140132 Aditya Naik
10142270 Ashutosh Vankatesh Prasad
10142617 Anmol Prakash
10142162 Manikumar Heisnam

10155210 Sandeep Samal
10155324 Aatreyee Saha
10155501 Neelam Bhakat
10155504 Suyogya Shukla
10161263 Prachi
10154767 Paras Singh
10154927 Arya Tilak
10155484 Tanmay Pant
10155498 Diptaghnya Banerjee
10161264 Deepali Dharmsattu
10155110 Samyak Pradhan

Members